Inbertsio-irizpideak

EKARPENek, orokorrean eta proiektu bakoitzerako, 10 eta 40 milioi euro arteko inbertsioa kudeatzen du, eta 25 milioitik 400 milioi eurora bitartean eragiteko balio-tarte zabala ezartzen du; gainera, kopuru hori handitzeko aukera dago geldirik geratu diren eragiketetan. . Halaber, garrantzi txikiko proiektuetan inbertitu ahal izango da, eta gutxienez 5 milioi euroko inbertsioa egingo da.

Sozietateak proiektuan, orokorrean, partaidetza gutxiengoa izango du finantza-bazkide gisa, eta, orokorrean, kapital sozial osoaren %10 eta %40 artekoa izango da, boto-eskubidearekin.

Inbertsioaren denborarako eta, hortaz, desinbersio-erabakietarako batez ere kontuan hartuko da errentagarritasuna maximizatzea inbertitutako kapitalen denboran. Modu horretan, aintzat hartuko dira bereziki helburu-enpresaren ezaugarriak (garapen-fasea, posizionamendua, tamaina, e.a.) eta etorkizuneko bilakaera. Irizpide orokor moduan, inbertsioa 6 edo 8 urte artekoa izango da.

Kapital sozialean parte hartuko da kapitala gehitzerakoan nagusiki, baina parte hartzeko aukera egongo da, baita ere, parte hartzeko mailegu bihurgarrien bidez, eta horien ordainsariak tasa finkoa izango du gehi interes-tasa aldakorra, negozioaren bilakaera erreferentziatzat hartuta, modu mistoan barne.