Inbertsio-faseak

EKARPENek kudeatzen dituen inbertsio-proiektuek fase batzuk izaten dituzte, eta fase horietan zehar erabakitzen da proiektua EKARPENen inbertsio-estrategiarekin bat datorren ala ez:

Proiektuaren aurkezpena

Proiektuaren sustatzaileek eta EKARPENek bilerak egiten dituzte inbertsioa definitutako profilarekin bat datorren ikusteko.

Horretarako, ondorengo informazioa biltzea ezinbestekoa eta garrantzitsua da:

  • Ondorengo urteetan egin beharreko inbertsioen zerrenda.
  • Enpresa-proiektuaren deskribapen estrategikoa eta inbertsioaren helburu zehaztua.
  • Ondorengo ekitaldietarako finantza-aurreikuspenak: Galera eta Irabazien kontua, Diruzaintza eta Balantzea.
  • Finantza-proiekzioak egiteko hipotesien justifikazioa.
  • Iturri kaudimendunen merkatuaren gaineko informazioa.
  • Curriculum del equipo directivo de la sociedad.
  • Egungo egoeraren azalpena nahiz akziodunen bilakaera eta konpainiaren beraren funtsak.
  • Aurreko ekitaldietako finantza-informazio ikuskatua.
  • Descripción de la operación propuesta: Volumen de inversión necesario, condiciones de entrada, período de permanencia y condiciones de
   salida.